Menuclose

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotoshoot pakketten van Elisabeth Fotografie
2. Bij het afnemen van een fotoshoot gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Elisabeth Fotografie worden aangepast.
Blogposten en Website promotie:Elisabeth Fotografie maakt op haar website van iedere fotoshoot een klein overzicht op haar website. Wilt u niet op de website getoond worden? vermeldt dit dan vooraf aan de fotoshoot dan worden uw foto’s of enkele foto’s niet geplaatst. Mocht u achteraf niet de foto’s online willen hebben dan kunt u achteraf nog mailen naar: info@elisabethfotografie.nl en aangeven welke foto u liever niet online getoond wilt zien.

 

2. Fotoshoot pakketten
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Elisabeth Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit ieder fotoshootpakket wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Elisabeth Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Elisabeth Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Elisabeth Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Elisabeth Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen 2 tot 6 weken zullen uw foto’s na betaling van de factuur naar u verzonden worden via Pic-time. U krijgt een unieke link toegestuurd waarbij u zelf een wachtwoord instelt. Daarna kunt u 6 weken lang inloggen op deze link met uw eigen wachtwoorden en de selectie aan foto’s downloaden. Na 6 weken verdwijnt de link en is het album offline. Pic-time is een fotoservice waar Elisabeth Fotografie voor betaald om u, uw foto’s veilig te kunnen tonen. Na 6 weken worden ook alle onbewerkte foto’s verwijdert van de harde schijf. U kunt ten alle tijde nog de bewerkte versies opvragen tegen betaling (zie prijzen) maar niet de onbewerkte.

3. Boekingen
1. U kunt via het contact formulier op de website uw fotoshoot boeken of mailen naar: info@elisabethfotografie.nl.
2. Eventuele reiskosten van een fotoshootpakket  zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. (Reiskosten zijn wel inbegrepen bij de bruidsreportage pakketten)
3. Het boeken van een bruidsreportage is niet vrijblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.
4. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling/boeking te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle pakketten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
3. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
4. Uw fotoshoot wordt bewerkt nadat u het factuur bedrag heeft voldaan.

5. Cadeaubonnen
1. U kunt bij Elisabeth Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 100,- of een door u te bepalen bedrag.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Elisabeth Fotografie.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshootpakket
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het boeken van uw fotoshoot pakket

6. Afdrukken:
Bij bestellingen van afdrukken via Pic-time of Oypo zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bedrijven van toepassing.

7. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. ( Foto’s niet scherp, ogen dicht, huilende kinderen)
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid kan er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

8. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Elisabeth Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Elisabeth Fotografie. U koopt een Fotoshootpakket en niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Elisabeth Fotografie.
3. Elisabeth Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Elisabeth Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. ( mocht u schriftelijk hebben aangegeven niet op internet te willen met uw foto’s dan is 7.3 niet van toepassing op u)

9. Niet tijdig annuleren van uw fotoshoot 
Wanneer u niet 24 uur van te voren uw fotoshoot annuleert of u de afspraak vergeet, wordt er 50% van het totaal bedrag van de fotoshoot in rekening gebracht. (Uitleg van de 50%: kosten die gemaakt zijn, Afspraak maken, Studio lampen klaarzetten, Make-up spullen uitstallen en klaarzetten of reistijd naar de fotolocatie. De kosten worden per factuur op de klant verhaald. 

Elisabeth Dijkstra, van Elisabeth Fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 april  2018.

Contactgegevens:

Elisabeth Dijkstra
Marssumerdyk 1, 9033 WD Deinum.

Persoonsgegevens die Elisabeth Fotografie kan verwerken:
Elisabeth Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Elisabeth Fotografie haar diensten.
Gegevens zoals uw:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Elisabeth Fotografie kan verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Elisabeth Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Elisabeth Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameldt over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elisabethfotografie.nl, dan verwijderd Elisabeth Fotografie deze informatie direct.

Doel van gegevens verzameling van Elisabeth Fotografie:

– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om bestelde fotoproducten bij u af te leveren

Hoe lang bewaardt Elisabeth Fotografie uw persoonsgegevens:

Elisabeth Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 2 jaar
Adres > 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:
Elisabeth Fotografie verstrekt geen gegevens aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elisabeth Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Elisabeth Fotografie van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elisabethfotogrfie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Persoonsgegevens beveiligen
Elisabeth Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@elisabethfotografie.nl

Wilt u meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wat er wel en niet mag aan data mag worden verwerkt ?

Bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Uw email is verstuurd! BedanktEr ging iets mis, probeer opnieuw
UA-11197444-1